Søgning i Arkivdatabasen

Arkivdatabasen giver adgang til over 10.000 registreringer –  især af billeder, men også af andre arkivalier (papirer, malerier, bøger, genstande og meget andet), der belyser Valbys historie. Der er online adgang til fotografier og (fotos af) malerier, men ikke til de øvrige arkivalier.

Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv har også en anden database med billeder, nemlig Billedgalleriet (menubjælken herover). Se evt. Billedgalleri versus Arkivdatabasen.
Arkivdatabasen er den mest omfattende og udbygges løbende.

Søgeresultaterne bliver som udgangspunkt sorteret  alfabetisk efter beskrivelse, men kan også sorteres efter periode.
Bemærk, at “Periode” nogle gange er et enkelt år, og andre gange en årrække, f.eks. 1900-1910. Ved sortering efter periode får man først alle enkeltår, derpå årrækker. 

Ny søgning

Som sætning
Alle ordene
Mindst et af ordene
Som emneord