Bestyrelsen

Seneste valg af bestyrelse skete på generalforsamlingen i april 2018.

Bestyrelsen i Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv består af:

Lene Christiansen Formand
Helge Rørdam Olesen Næstformand, hjemmesideansvarlig
Marga Sørensen Kasserer
Kirsten Winther Madsen Bestyrelsesmedlem
Per Jensen Bestyrelsesmedlem
Ebbe Bay Bestyrelsesmedlem
Niels Borger Bestyrelsesmedlem
Hans Otto Lindgreen Bestyrelsessuppleant
Grith F. Lund Bestyrelsessuppleant

Revisor er Lone Lykkeboe.