Bestyrelsen

Seneste valg af bestyrelse skete på generalforsamlingen i april 2016.

Bestyrelsen i Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv består af:

Lene Christiansen Formand
Hans Otto Lindgreen Næstformand
Marga Sørensen Kasserer
Merete Carstens Arkiv
Per Jensen Bestyrelsesmedlem
Ebbe Bay Bestyrelsesmedlem
Niels Borger Bestyrelsesmedlen
Helge Rørdam Olesen Hjemmeside, suppleant
Kirsten Winther Madsen Bestyrelsessuppleant

Revisor er Lone Lykkeboe.