Bestyrelsen

Seneste valg af bestyrelse skete på generalforsamlingen i april 2017.

Bestyrelsen i Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv består af:

Lene Christiansen Formand
Helge Rørdam Olesen Næstformand, hjemmesideansvarlig
Marga Sørensen Kasserer
(Merete Carstens – udtrådt feb. 2018) Bestyrelsesmedlem
Per Jensen Bestyrelsesmedlem
Ebbe Bay Bestyrelsesmedlem
Niels Borger Bestyrelsesmedlem
Hans Otto Lindgreen Bestyrelsessuppleant
Kirsten Winther Madsen Bestyrelsessuppleant

Revisor er Lone Lykkeboe.