00189

Titel:Carlsbergbroen – åbenlys faldefærdig

Fotograf:

Emneord:Broen blev bygget af Det sjællandske Jernbaneselskab 1846-47. Broen var opført i gule mursten med røde buer. Dette inspirerede J.C. Jacobsen til at opføre sit nye bryggeri med en lignende facade. Linieføringen på jernbanen blev ændret og en overgang var banen nedlagt langs Carlsberg.

Note: Broen blev bygget af Det sjællandske Jernbaneselskab 1846-47. Broen var opført i gule mursten med røde buer. Dette inspirerede J.C. Jacobsen til at opføre sit nye bryggeri med en lignende facade. Linieføringen på jernbanen blev ændret og en overgang var banen nedlagt langs Carlsberg.

År:1895 (ca.)

Billedtype:Papirkopi

Størrelse:20,9 x 29,6

Kopi:

Billednummer: 00189