00195

Titel:Banevolden ved Kalvebod Strand set mod Valby

Fotograf:

Emneord:

Note:

År:1880 (ca.)

Billedtype:Papirkopi

Størrelse:20,9 x 29,6

Kopi:

Billednummer: 00195