00203

Titel:Udgravningen til den nye bane København – Valby.

Fotograf:

Emneord:Den gamle Carlsbergbro ses. Banegraven blev gjort 4 m dybere. Carlsbergbroen er bygget af Det sjællandske Jernbaneselskab 1846-47. Broen var opført i gule mursten med røde buer. Dette inspirerede J.C. Jacobsen til at opføre sit nye bryggeri med en lignende facade. Linieføringen på jernbanen blev ændret og en overgang var banen nedlagt langs Carlsberg.

Note: Den gamle Carlsbergbro ses. Banegraven blev gjort 4 m dybere. Carlsbergbroen er bygget af Det sjællandske Jernbaneselskab 1846-47. Broen var opført i gule mursten med røde buer. Dette inspirerede J.C. Jacobsen til at opføre sit nye bryggeri med en lignende facade. Linieføringen på jernbanen blev ændret og en overgang var banen nedlagt langs Carlsberg.

År:1898

Billedtype:Foto s/h

Størrelse:20,6 x 29,2

Kopi:

Billednummer: 00203