00358

Titel:Arnkiels Gård og Hoffmanns Gård, set fra gadekæret

Fotograf:

Emneord:Gengivelse af tegning. Matr. 3 og 4

Note: Gengivelse af tegning. Matr. 3 og 4

År:1879

Billedtype:Foto s/h

Størrelse:16,8 x 19,8

Kopi: Københavns Bymuseum

Billednummer: 00358