00412

Titel:Gl. Jernbanevej 25 set fra bagsiden

Fotograf:

Emneord:Bygget af bryggerierne Glostrup og Rabeshave i 1852 som lagerkælder. Kælderen var 23 m lang, 5 m bred og 3,5 m høj, ovenover lå 5-6 alen jord. Kælderen blev opgivet i 186o og har siden været brugt til saltekar med flæsk og vinkælder. I 1890erne lejet af Gl. Carlsberg til oplagring af naturis og champignondyrkning. I 1920 blev ølkælderen solgt til KFUM. Over kælderen blev der indrettet til beboelse.. Kælderen blev nu brugt til mødelokale for spejdere og af modstandsbevægelsen som pistolskydebane. I 1961 blev bygningen revet ned. I folkemunde sagde man at dert var en løngang til Frederiksberg Slot og bygningen blev omtalt som Det gule Palæ.

Note: Bygget af bryggerierne Glostrup og Rabeshave i 1852 som lagerkælder. Kælderen var 23 m lang, 5 m bred og 3,5 m høj, ovenover lå 5-6 alen jord. Kælderen blev opgivet i 186o og har siden været brugt til saltekar med flæsk og vinkælder. I 1890erne lejet af Gl. Carlsberg til oplagring af naturis og champignondyrkning. I 1920 blev ølkælderen solgt til KFUM. Over kælderen blev der indrettet til beboelse.. Kælderen blev nu brugt til mødelokale for spejdere og af modstandsbevægelsen som pistolskydebane. I 1961 blev bygningen revet ned. I folkemunde sagde man at dert var en løngang til Frederiksberg Slot og bygningen blev omtalt som Det gule Palæ.

År:1952

Billedtype:Papirkopi

Størrelse:21 x 29

Kopi:

Billednummer: 00412