01118

Titel:Søholmgård – gårdejer Lars Jensen og hans hustru Birthe

Fotograf:

Emneord:Matr. nr. 4A. Gården lå på den nuværende Ålholm Plads og blev nedrevet omkring 1950

Note: Matr. nr. 4A. Gården lå på den nuværende Ålholm Plads og blev nedrevet omkring 1950

År:1912

Billedtype:Papirkopi

Størrelse:21 x 29

Kopi:

Billednummer: 01118