Kirkestierne fra Valby gennem Vigerslev til Hvidovre

Foto fra 1905
Vigerslev kirkesti i 1905. Billedet er taget fra Vigerslev Torvevej (nuværende Vigerslevvej) i retning mod Valby. Jernbanen ligger til højre på billedet og Valby lidt til venstre i baggrunden.

Herover: Kort fra 1825 tegnet af leutnant E.V. Hertel. Kirkestien fra Valby over Vigerslev til Hvidovre er markeret med rødt.

Siden 1700-tallet har der gået en “kirkesti” fra Valby over Vigerslev til Hvidovre, fordi Valbybønderne hørte til Hvidovre kirke.

Kirkestien har i årenes løb haft et lidt skiftende forløb. Du finder her en illustreret 5-siders beretning om kirkestierne fra Valby gennem Vigerslev til Hvidovre Kirke (pdf, 4 MB). Den er forfattet af Niels Valentin Nielsen, specialist i Vigerslev lokalhistorie.