Torsdag 19. april 2018 kl. 19.30: Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling i Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv den 19. april.

Der udsendes dagsorden og andet materiale til generalforsamlingen senest 14 dage forinden (per email eller med post, afhængigt af om du som medlem har opgivet mailadresse).