Billedgalleri

Medio januar 2019 skete forskellige ændringer af virkemåden  for hjemmesiden for Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv. Det blev foranlediget af et nedbrud af den gamle hjemmeside, som nødvendiggjorde en større omlægning.

Hjemmesiden indeholdt tidligere et ”Billedgalleri”, som man kunne søge i.

Fra januar 2019 er denne mulighed forsvundet, og søgning af billeder sker fremover fra siden  Arkivdatabasen.

Der flere grunde hertil – bl.a. at det gamle Billedgalleri ikke var blevet vedligeholdt i adskillige år, og at det var baseret på et ældre IT-system.

Arkivdatabasen udbygges løbende, og den er langt mere omfattende end Billedgalleriet var.

Søg via Arkivdatabasen.

Herunder finder du et mindre billedgalleri med enkelte eksempler på fotos fra samlingen i Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv. Klik for at forstørre billederne.

Billedeksempler: