100 år og et kvarter. Fra træskotramp til vejbump i Den Hvide By i Valby 1898-1998.

Af Vejlaget Trekanten, 2000.

Bogen er udsolgt, men den kan downloades her.
Muligvis vil bogen blive genoptrykt. Kontakt Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv hvis du vil have besked, dersom den bliver genoptrykt.

I forbindelse med 100 års dagen for stiftelsen af Valby Arbejderes Byggeforening i 1998 nedsatte Trekantens Vejlag en "historiegruppe", der står bag denne bog.
Bogen fortæller om et spændende stykke dansk lokal- og kulturhistorie og trækker linien fra de første dramatiske år og frem til i dag, hvor Den Hvide By er et attraktivt boligkvarter. Hvor foreningssammenholdet stadig eksisterer og har udmøntet sig i en lokalplan, der sikrer kvarterets særpræg og oprindelige kvaliteter og samtidig kombinerer dem med moderne bekvemmeligheder som fjernvarme og kabel-TV, ligesom husenes hvidtning af bevaringsmæssige hensyn siden 1903 har været et fælles anliggende.
Bogen er samtidig krydret med en række personlige beretninger om livet i Den Hvide By.
Vejlaget Trekanten har en webside om kvarterets historie, og bogen kan downloades her (13 MB).