Carlsbergkvarteret

Pris kr. 199,-.
Af Erik Udsen m.fl., 2003.
Bogen skildrer områdets transformation fra landbrugsjord til et kvarter præget af store villaer. Bogen er udarbejdet af Valbybakkens Vejlag under redaktion af beboer og journalist Erik Udsen..
Carlsbergkvarteret regnes for et af landets smukkeste og arkitektonisk mest interessante. Og selv om bryggeriet Carlsberg lå der først, har hverken brygger Jacobsen den ældre eller yngre nogensinde ejet den jord, hvorpå villakvarteret opstod. Det gjorde til gengæld den driftige proprietær på Bjerregården, J.C. Ostenfeld. Han stod selv som bygherre på de 11 første villaer, men nøjedes siden med at sælge byggegrundene. I en servitut fik han indskrevet, at grundene alle skulle bebygges med en hovedbygning til beboelse for højest to familier, og de skulle holdes i villastil og ikke være højere end stue og 1. sal med kælder. Fra starten af 1800-talet og i de første årtier af 1900-tallet skød den ene arkitektperle op efter den anden. Bogen fokuserer på Gamle Carlsberg Vej, Bjerregårdsvej, Bjerregårds Sidevej, Antoinettevej og Søndermarksvej.