Det gamle Valby. 25 tegninger af Erik Petersen

Forord af Hans-Otto Lindgreen. Valby Lokalhistoriske Selskab, 2003 (sorthvid gengivelse af tegningerne). Pris kr. 75,-