Fra kornmark til byggeforening. Valby og Omegns Byggeforening 1898-1998

Af Hans-Otto Lindgreen. 1998. 152 sider.

Pris kr. 150,-
Bogen er genoptrykt i 2023.
Valby og Omegns Byggeforening var den første af en række byggeforeninger, der kom til at præge Valbys udvikling fra 1898. Bogen forsøger at tegne et billede af et område, der for hundrede år siden startede som en dristig udflytterkoloni, men som nu – stadig med størstedelen af sin oprindelige egenart i behold – opleves som et parcelhuskvarter i bekvem nærhed af storbyens centrum.