Jesuskirkens krypt – en del af historien

Af Nina Haldor Hansen, 2015. Pris kr. 198,-
13. marts 1883 oprettede Brygger Carl Jacobsen og hans hustru Ottilia »Ny Carlsberg Kirkelegat«. De ville forære Valby en kirke, men stillede som betingelse for byggeriet, at der inden for kirkens mure indrettedes et begravelsessted for dem selv og deres efterkommere.
Valby fik sin kirke. 15. november 1891 blev den indviet under navnet Jesuskirken.
Betingelsen, et begravelsessted for familien Jacobsen inden for kirkens mure, blev også opfyldt: Under kirkens kor findes en enestående gravkrypt. Krypten er overdådigt udsmykket. Vægge og lofter er fornemt dekorerede, der er kunstværker og symboler, og alle de sølvkranse, der er sendt som en sidste hilsen til medlemmer af familien Jacobsen, hænger på væggen og beretter på deres egen måde om familien og om historien.
Bogens forfatter, Nina Haldor Hansen, har været rundviser i Jesuskirken og kender hver en krog af den rigt udstyrede krypt.
En spændende historie bliver her fortalt, hvor læseren bliver præsenteret for kunstværker, symboler, breve, dagbøger, 30 sølvkranse sendt til familien Jacobsens begravelser og et væld af arkitekt Vilhelm Dahlerups tegninger og udkast.