Lyset i Valby. Glimt af en københavnsk byggeforenings historie

Udgivet af Grundejerforeningen Lyset, 1993.
Pris kr. 50,-
Et hæfte på 44 sider om Byggeforeningen Lysets historie. Byggeforeningen Lyset omkring Steins Plads blev dannet i 1910, og i 1913 stod de første huse færdige. Hæftet blev til i anledning af de første huses 80 års jubilæum. I starten af 1990'erne boede der i Lyset stadig mange ældre, der var flyttet ind som børn, eller havde forældre, som havde været med fra starten. Derfor indeholder hæftet mange personlige beretninger fra Lysets første år, som blev indsamlet til 80 års jubilæumshæftet i 1993.
Grundejerforeningen Lyset har en webside om bogen, hvorfra download er mulig.