Den gamle smedje bliver bevaret!

Smedjen september 2020. Foto: Per Jensen

Københavns kommunes Teknik- og Miljøudvalg besluttede den 9. maj 2022 enstemmigt, at den gamle smedje Valby Langgade 55 skal udpeges som bevaringsværdig i den endelige lokalplan for området. Dermed er den reddet fra nedrivning.

Forhistorien kort: I 2020 ønskede ejeren af bygningen – fagforeningen BJMF – at få lov til at rive smedjen ned, idet de ville bygge nyt i området ved Mølle Alle. Et forslag til lokalplan var i høring i efteråret 2020. Det blev mødt af talrige protester, bl.a. fra Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv. Der var ca. 90 høringssvar, hvoraf hovedparten var indsigelser mod at nedrive smedjen.

Smedjen er en af Valbys ældste bygninger, og vi i Lokalhistoriske Selskab & Arkiv kunne give mange gode grunde til at den burde bevares. I kommunens høringsmateriale blev der argumenteret for at bygningen ikke var bevaringsværdig, men efterhånden som vi fik undersøgt sagen til bunds stod det klart at mange påstande i argumentationen var forkerte. Læs mere i artiklen om Valbys gamle smedje.

Siden 2020 har der været en politisk og administrativ proces i gang for at få afklaret smedjens fremtid. Undervejs har vi to gange haft foretræde for Teknik- og Miljøudvalget.

Nu kan vi glæde os over at politikerne i udvalget har lyttet. De har besluttet, at smedjen skal udpeges som bevaringsværdig, og at området, hvor bygningen ligger, skal udgå af lokalplanen.