Formål og aktiviteter

Skilt uden for butikken

Valby Lokalhistoriske Selskab og Valby Lokalhistoriske Arkiv blev etableret i 1982, og er siden 1988 samlet i foreningen

Foreningen Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv 

Formål

  • At vække interessen for og kendskabet til Valby i fortid og nutid, såvel i historisk, topografisk, økonomisk som i kulturel henseende, gennem arrangement af møder, udstillinger, udgivelse af skrifter m.m.
  • At støtte bestræbelser for at bevare, hvad der har historisk eller æstetisk værdi for Valby.
  • At drive Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv ved indsamling, bevaring og forvaltning af arkivalier og minder vedrørende Valby og Vigerslev.

Aktiviteter

  • Drift af butik med åbningstid kl. 11-14 hver lørdag (undtagen påske, pinse, juleferie og sommerferie).
  • 6-8 møder eller ekskursioner årligt.
  • Udstillingsarrangementer.
  • Indsamling af fotos, erindringer og andre arkivalier vedr. personer, virksomheder, ejendomme, foreninger, institutioner, lokaliteter og begivenheder i Valby og Vigerslev eller med tilknytning til Valby og Vigerslev.

Medlemskab

Værn om Valbys historie – meld dig ind i Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv!

Tilskud

Vi takker Københavns Kommune for et tilskud til vores drift. Det dækker bl.a. vore faste udgifter til husleje m.v. Uden dette tilskud kunne Arkivet ikke eksistere.