Historisk brugsforeningsbygning ser ud til at overleve!

HB Butikken Vigerslev Allé 126 i 1935. Kilde: Arbejdermuseet.
Hovedstadens Brugsforening på Vigerslev Allé 126 fotograferet i 1935. Kilde: Arbejdermuseet.

7. maj 2022 har ValbyLiv bragt en artikel om at der er dialog mellem kommunen og bygherren. Den socialdemokratiske borgerrepræsentant Mette Reissmann udtaler om bygningen: “Den er taget af nedrivningsbordet, og nu undersøger man, hvordan det kan tilpasses, så der stadig kan være købmandsbutik i den gamle bygning”. Se ValbyLivs artikel.

Forhistorien: Bygningen Vigerslev Allé 126, hvor der nu ligger en Fakta-butik, blev bygget i 1920 som den første brugsforening i Valby. Den er ejet af COOP. Imidlertid planlagde COOP at nedrive den nuværende bygning for at bygge en ny og større, og indsendte byggeansøgning til kommunen i september 2021.

Valby Lokalhistoriske Selskab og Arkiv rettede 8. februar 2022 henvendelse til Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod – med kopi til flere lokale politikere – med et ønske om at bygningen bør bevares.

Vi skrev:

“Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv vil gøre opmærksom på, at den nuværende bygning repræsenterer en væsentlig del af Valbys historie. Den var den første brugsforening i Valby. Bygningen er fra 1920, og den var på det tidspunkt et flagskib og en fælles bygning for Hovedstadens Brugsforening (HB). Bygningen blev opført så den passede ind i det byggeforeningskvarter, der allerede var bygget i området, og det gør den stadigvæk. Det vil derfor også skade indtrykket af byggeforeningshusene, hvis der på dette sted kommer en moderne bygning.

Vi vil gøre opmærksom på, at Valby Lokaludvalg har indstillet byggeforeningskvartererne i Valby til at blive udpeget til kulturmiljøer i næste kommuneplan. I den forbindelse er det vigtigt, at tilgrænsende byggeri er med til at sikre det samlede indtryk af den enkelte byggeforening.

Valby Lokalhistoriske Selskab og Arkiv anmoder derfor om, at bygningen bevares.”

Sagen blev taget op politisk, og Socialdemokraterne stillede et medlemsforslag i Teknik- og Miljøudvalget, som var fuldstændig i tråd med vores brev. Forslaget gik ud på, at der skal udarbejdes en bevarende lokalplan for ejendommen.

Det den 14. marts godkendte et enigt Teknik- og Miljøudvalg forslaget om at forvaltningen skal udarbejde en indstilling med henblik på en bevarende lokalplan.

Se den præcise ordlyd af beslutningen i kommunens referat fra mødet.

Efter de oplysninger ValbyLiv bragte i starten af maj tyder alt nu på at det lykkes at bevare bygningen!

Fakta-butikken på Vigerslev Allé i 2021
Fakta-butikken på Vigerslev Allé. April 2021. Foto: Helge Olesen