Derfor skal smedjen bevares

Fotos af smedjen fra forskellige år

Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv ønsker, at den gamle smedje Valby Langgade 55 bliver bevaret.
Det gør vi, fordi bygningen i sig selv er bevaringsværdig. Vi mener, at den fejlagtigtig er blevet beskrevet med lav bevaringsværdi. Desuden er smedjen et meget væsentligt bidrag til kulturmiljøet i Valby, ligesom den også giver et bymiljømæssigt/historisk bidrag til hele København.

Se også: Valby gamle smedje er truet

Der har været høring om det lokalplanforslag, som lægger op til nedrivning af smedjen. Vi har inden høringsfristens udløb 28. oktober sendt et høringssvar.

I høringssvaret (27. oktober 2020) gør vi bl.a. rede for, hvorfor vi mener, at bygningen er bevaringsværdig, og hvordan vi mener, at afvisningen i lokalplanforslaget af bygningens bevaringsværdi hviler på et fejlagtigt grundlag.

Læs hele vores høringssvar her (pdf, åbner i ny fane)

Senere har vi fundet yderligere materiale, som vi fremlagde ved foretræde for kommunens Teknik- og Miljøudvalg 14. december 2020. Se vores “Foretrædemateriale” (pdf, åbner i ny fane).

Allerede før høringsfasen henvendte Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv sig dels til 3F/BJMF, som står bag byggeplanerne, dels til kommunens Teknik- og Miljøforvaltning. Du kan se vores skrivelse af 11. juni 2020 til kommunen her.
Download skrivelse af 11. juni 2020 fra Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Bevarelse af kulturmiljø

I vores høringssvar af 27. oktober 2020 oplister vi – med basis i en række forskellige kilder – grunde til at smedjen er bevaringsværdig. Her skal næves en rapport fra Københavns Kommune: ”VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN, KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Valby Landsby 1.8”. Deri gives følgende begrundelse for netop at bevare Valby Landsby som kulturmiljø:

”Selvom landsbyen Valby i dag er integreret i storbyen, så findes der stadig bevarede bygninger og strukturer, som tilsammen udgør et værdifuldt kulturmiljø. Det, der gør byen interessant er, at byens historie og forskellige faser er aflæselige. Til trods for de sparsomme oplysninger omkring bygningernes kulturhistorie, så repræsenterer flere af de ældre, lave bebyggelser den gamle landsbybebyggelse og Valbys historie inden den blev opkøbt og blev en del af Københavns Kommune. ”

I den forbindelse bliver smedjebygningen central, idet bygningen som den eneste i området repræsenterer den oprindelige landsby.

Billeder af smedjen

Postkort af Valby Langgade fra ca. 1893. Set mod Toftegårds Allé fra omtrent hver restaurant Avanti ligger nu. Yderst tll højre ses gavlen på den gamle smedje (bindingsværk).
Den gamle smedje ca. 1929

Foto af smedjen fra ca. 1967
Smedjen i 1999. Foto: Hans Otto Lindgreen.
Smedjen under renovering i 1987. Foto: Arne Steen Jensen.
Smedjen under renovering i 1987. Foto: Arne Steen Jensen.
Smedjen september 2020. Foto: Per Jensen
Smedjen september 2020. Foto: Per Jensen