Derfor skal smedjen bevares

Se også: Valby gamle smedje er truet

Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv mener, at den gamle smedje bør bevares. Det er den eneste bevarede bygning, der med byggestil og placering illustrerer Valbys gamle landsby.

Allerede før høringsfasen henvendte Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv sig dels til 3F, som står bag byggeplanerne, dels til kommunens Teknik- og Miljøforvaltning.

Her er nogle udpluk fra skrivelsen til kommunen.

Valby lokalhistoriske Selskab og Arkiv er af den opfattelse, at netop den bygning bør bevares. Det er den eneste bevarede bygning, der med byggestil og placering illustrerer Valbys gamle landsby.
3F skriver i deres svar af 16. april 2020 på vores henvendelse til dem om bevarelse af smedjen, at
”Dét der er tilbage af den gamle bygning er blot den ene gavl”.
Bygningen er oprindeligt fra 1819 og har siden haft den nuværende placering. Bygningen har ”overlevet” 2 brande i Valby – i 1865 og 1883. Desuden har den haft forskellige funktioner gennem tiden. Man kan derfor ikke forvente, at det er den oprindelige bygninger fra 1819, der står i dag.
Vi mener, at bygningen skal bevares, idet den er en af de meget få bygninger, der er tilbage fra landsbyen Valby. Den repræsenterer den byggeskik, der var i landsbyen med bindingsværk og små vinduer.

Vi har fotografier tilbage fra 1893 og 1929, der viser, at smedjen på den tid havde et udseende, som svarere til det udseende, som smedjen har i dag.
Bygningen var igennem en formentlig gennemgribende istandsættelse i 1987, da en gruppe håndværkere fra de fagforeninger, der nu indgår i 3F, fik den stillet til rådighed for deres aktiviteter. I den forbindelse, kan vi se af fotografier i vores arkiv, at træværket blev bevaret, og at murværket blev renoveret. Siden har der, så vidt vi ved, ikke været foretaget ændringer.
Hvis bygningen nu erklæres for at være forfalden, som 3F gør i deres svar til os:
“Det er umiddelbart et ”flot” hus, men det er i meget dårlig stand, udvendigt såvel som indvendigt”,
må det skyldes, at den ikke har været tilstrækkeligt vedligeholdt. Det må ikke være en acceptabel begrundelse for at tillade nedrivning af den bygning, som har stor betydning for bevarelse af Valby landsby som værdifuldt kulturmiljø, især ikke når det er 3F selv, der tilsyneladende ikke har vedligeholdt bygningen.

Rapport fra Københavns Kommune

I Københavns Kommunes rapport ”VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN, KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Valby Landsby 1.8” gives følgende begrundelse for netop at bevare Valby Landsby som kulturmiljø:

”Selvom landsbyen Valby i dag er integreret i storbyen, så findes der stadig bevarede bygninger og strukturer, som tilsammen udgør et værdifuldt kulturmiljø. Det, der gør byen interessant er, at byens historie og forskellige faser er aflæselige. Til trods for de sparsomme oplysninger omkring bygningernes kulturhistorie, så repræsenterer flere af de ældre, lave bebyggelser den gamle landsbybebyggelse og Valbys historie inden den blev opkøbt og blev en del af Københavns Kommune. ”

I den forbindelse bliver smedjebygningen central, idet bygningen som den eneste i området repræsenterer den oprindelige landsby.

Download skrivelse af 11. juni 2020 fra Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Foto af smedjen fra ca. 1967
Smedjen under renovering i 1987. Foto: Arne Steen Jensen.
Smedjen under renovering i 1987. Foto: Arne Steen Jensen.
Smedjen i september 2020. Foto: Per Jensen