Instruktionsvideoer

Valby Lokalhistoriske Selskab og Arkiv har lagt nogle instruktionsvideoer (tutorials) til forskellige lokalhistoriske værktøjer på nettet.

Herunder er en visuel liste over de videoer, der er tilgængelige i øjeblikket. Se i øvrigt siden “Links” for andre interessante lokalhistoriske værktøjer.

Bemærk at videoerne om topografiske kort og om matrikelkort er baseret på en ældre version af webstedet “Historiske kort på nettet”, som stadig er tilgængelig – men at der eksisterer en nyere version.

Danmark set fra luften – en guldgrube af luftfotos

Det Kongelige Bibliotek tilbyder en webtjeneste, hvor man på et kort kan klikke sig ind på historiske luftfotos i god kvalitet. Se hvordan den bruges.

Kortviseren – med den kan du overlejre gamle kort på nutidige

Få tips om brugen af Kortviseren – et rigtig godt værktøj til at vise historiske kort.
Kortviseren er en kortportal, der giver adgang til historiske kort, nutidige kort og adskilligt mere. Man kan overlejre kort og gøre dem mere eller mindre gennemsigtige, og derved se præcis hvor noget på et historisk kort er placeret på et nutidigt.

Vil du godt have en skriftlig vejledning med tips? Så klik!


Historiske kort på nettet – topografiske kort hos Geodatastyrelsen

Geodatastyrelsen giver adgang til historiske kort på nettet. Se hvordan man henter topografiske kort.

Historiske kort på nettet – matrikelkort hos Geodatastyrelsen

Geodatastyrelsen giver adgang til historiske kort på nettet. Se hvordan man henter matrikelkort.