Kirkestierne fra Valby gennem Vigerslev til Hvidovre

Kort fra 1825
Kort fra 1825 tegnet af leutnant E.V. Hertel. Kirkestien fra Valby over Vigerslev til Hvidovre er markeret med rødt.
Foto fra 1905
Vigerslev kirkesti i 1905. Billedet er taget fra Vigerslev Torvevej (nuværende Vigerslevvej) i retning mod Valby. Jernbanen ligger til højre på billedet og Valby lidt til venstre i baggrunden.

Herover: Kort fra 1825 tegnet af leutnant E.V. Hertel. Kirkestien fra Valby over Vigerslev til Hvidovre er markeret med rødt.

Siden 1700-tallet har der gået en “kirkesti” fra Valby over Vigerslev til Hvidovre, fordi Valbybønderne hørte til Hvidovre kirke.

Kirkestien har i årenes løb haft et lidt skiftende forløb. Du finder her en illustreret 5-siders beretning om kirkestierne fra Valby gennem Vigerslev til Hvidovre Kirke (pdf, 4 MB). Den er forfattet af Niels Valentin Nielsen, specialist i Vigerslev lokalhistorie.