Københavns lokalhistoriske arkiver er tæt på at være historie, efter 50 år

Klar til byvandring foran Arkivets lokaler i Valby

København har haft lokalhistoriske arkiver i de seneste 50 år, men budgetaftalen for 2024 indebærer at disse arkiver ikke fortsat kan eksistere.

I september 2023 har en række partier indgået budgetaftale for 2024 for Københavns Kommune.

Budgetaftalen er desværre dårligt nyt for de lokalhistoriske arkiver i København – herunder Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv.

De kommunale tilskud til Københavns lokalhistoriske arkiver – en varig bevilling samt midlertidige, supplerende bevillinger – har hidtil dækket arkivernes husleje og den basale drift. Bevillingen har også givet mulighed for at deltage i events, så som Historiske Dage.
Men for 2024 er den supplerende bevilling bortfaldet, så end ikke arkivernes husleje er dækket.

Det er ikke en holdbar situation. Uden dækning af de faste udgifter må det imødeses, at arkiverne må lukke over tid. Det betyder, at viden om Københavns lokalområder vil forsvinde, idet lokalarkiverne har unikt materiale og unik viden.

Sammenslutningen af lokalhistoriske foreninger og arkiver i Københavns Kommune (SLAK) har derfor 20. september 2023 rettet henvendelse til københavnske politikere i et forsøg på at sikre lokalarkivernes overlevelse.

Hovedbudskabet er:

København har haft lokalhistoriske arkiver i de seneste 50 år, men budgetaftalen for 2024 indebærer at disse arkiver ikke fortsat kan eksistere.

De lokalhistoriske arkiver varetager lokalhistoriske opgaver, som ingen andre i dag løser. Frivillige lægger hvert år tusindvis af timers arbejde i lokalarkiverne, og sørger for at

  • indsamle og sikre arkivalier
  • registrere indkomne materialer
  • sikre åben adgang for interesserede til de indsamlede materialer
  • formidle lokalhistorisk viden til lokalområdet gennem udstillinger mm.

Hvis de lokalhistoriske arkiver må lukke, skal det indsamlede materiale overgå til Københavns Stadsarkiv. Det er en opgave, som Københavns Stadsarkiv hverken har plads eller ressourcer til at løse.

Fordi de lokalhistoriske arkiver er baseret på frivillig arbejdskraft kan deres drift sikres med et beløb, der blot er en brøkdel af den udgift, som en lukning af lokalarkiverne vil udløse. Ved en årlig supplerende bevilling på ca. kr. 400.000 kr. ville arkivernes tilskud komme tilbage til, hvad det var i 2022.

Læs hele SLAK’s henvendelse til bl.a. politikerne i Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg.