Nyt jernalderfund i Valby – marts 2024

Arkæolog i Valby

I forbindelse med udgravninger til det nye byrum i Folehaven er der dukket rester op af et hus fra jernalderen.

Arkæologer fra Københavns Museum betegner det som det flotteste og mest velbevarede hus fundet i Københavnsområdet fra århundrederne efter år 0.

De fortæller, at huset højst sandsynligt er fra yngre romersk jernalder, 200-400 efter vor tidsregning, men der er også en lille mulighed for, at det kan være fra vikingetiden. Det vil de jordprøver, arkæologerne har taget med hjem fra hullerne fra de stolper, der har båret husets tagkonstruktion, kunne fortælle nærmere om (via C14-datering).

Huset er af en type, der også kendes fra resten af landet, så på den måde er det ikke unikt. Men netop bebyggelsesudviklingen op igennem tiden i København og dens opland er meget interessant i forhold til at forstå, hvordan og hvorfor København er endt, som den er.

I det perspektiv er huset her et fantastisk bidrag til den viden, vi har om den tidlige bosættelse i området. Derudover er det nok det flotteste og mest velbevarede hus fra perioden, arkæologerne har fundet i Københavnsområdet til dato.

Du kan læse mere om fundet i et nyhedsopslag fra Københavns Museum.

Hvis du læser dette før 15. marts kl. 17 har du også chance for at høre meget mere om fundet når der afholdes “åben byggeplads” på pladsen foran Vigerslev Bibliotek fredag den 15. marts kl. 15-17. Se Valby Lokalråds opslag om åben byggeplads.

Ovenstående foto er fra Københavns Museum.