Onsdag 17. april kl. 19.00: Generalforsamling

Hovedgyden i Annexstrædekvarteret, ca. 1925. I baggrunden Valby Bomuldspinderi.

Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv afholder ordinær generalforsamling onsdag den 17. april 2024 kl. 19.00 i VOC’s lokaler, Gammel Jernbanevej 25, 2500 Valby.

Sted: VOC, Gl. Jernbanevej 25

Pris: Gratis.

Tilmelding: Ikke nødvendig. Generalforsamlingen er kun for medlemmer, så man skal have betalt kontingent på forhånd (eller eventuelt på selve aftenen).
Hvis du ikke er medlem, men gerne vil deltage, kan du melde dig ind her.

Efter generalforsamlingen vil Kirsten Henriksen holde et historisk foredrag om erhvervsudviklingen i Valby.

Materiale vedr. generalforsamlingen:

Bemærkninger til dagsordenen

Bemærk at vi på generalforsamlingen meget gerne skulle have suppleret bestyrelsen med et nyt medlem samt med en suppleant.

Desuden har vi behov for at nogen påtager sig påtage sig opgaven med at revidere vores årsregnskab til næste år. Vores to hidtidige revisorer har efter mange års tjeneste besluttet at takke af.

Vores forening er baseret på frivilligt arbejde, og vi kan altid bruge ekstra hænder til forskellige opgaver i Arkivet. Det er i høj grad de frivilliges interesser, der definerer arbejdsopgaverne. Så du kan overveje, om du har lyst til at indgå i Arkivets arbejde – i bestyrelsen eller i anden sammenhæng.

Foredrag efter generalforsamlingen ved Kirsten Henriksen: Erhvervsudviklingen i Valby
Erhvervet i Valby og Vigerslev har frem til 1800-tallet primært været landbrug.

Skiftet til håndværk og videre til store områder med svær- og letindustri har været afgørende for det Valby, vi har i dag, hvor erhvervssammensætningen primært er et bredt spektrum af serviceerhverv blandet med forskellige kreative indslag.

Kirsten Henriksen vil tage os med på en tur gennem denne udvikling.