Onsdag den 20. september kl. 17: Rundvisning i Ålholmkvarteret – med hovedvægten på Vigerslev Haveforstad

Alholm Plads ca. 1930

Onsdag den 20. september kl. 17.00

Mødested: Hjørnet af Nystedvej, Nakskovvej og Valby Langgade ved bageren.

Pris: Medlemmer gratis / ikke medlemmer 50 kr.

Tilmelding ikke nødvendig.

Vores rundviser, Kirsten Henriksen, var sidste år med til at skrive en bog om Vigerslev Haveforstad i anledning af 100 års jubilæet for grundejerforeningen. Efterfølgende har hun været med til at udarbejde vores udstilling om Ålholmkvarteret.

Vi kan derfor regne med, at vi får en rundvisning med mange historier fra området.