Ophavsret

Når du bruger billeder fra arkivet…

Hvis du bruger billeder fra Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv på Facebook eller andre steder, så skriv: “Kilde: Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv” (eller valbylokalhistorie.dk). Det er også god skik så vidt muligt at angive fotografens navn.

Ophavsret til billeder i arkivet

Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv har gennem mange år modtaget billeder og andre arkivalier, hvor vi så vidt det har været muligt har undersøgt, om der er ophavsret til det afleverede billede, om hvem fotografen er og et årstal.

Dette gør vi både for at data bliver korrekte og for ikke at bryde ophavsretten. Enkelte gange kan vi dog ikke finde de ønskede oplysninger, eller også har giveren oplyst forkerte data, som vi i god tro har nedskrevet.

Skulle nogle af hjemmesidens billeder imidlertid stride mod ophavsretten, beder vi om forståelse, da det absolut ikke er gjort bevidst. Lokalarkivet er af natur en nonprofit forening, som drives af frivillige og ulønnede, ofte ældre personer med historisk interesse – og uden for arbejdsmarkedet.

Såfremt ophavsretten skulle være overtrådt, bedes den forurettede venligst kontakte os. Vi vil følgende straks fjerne det aktuelle billede, da vi på ingen måde ønsker at være lovovertrædere.

Vi anmoder samtidig den forurettede (eller det firma, der varetager ophavsretten) om ikke at opkræve bod, da Lokalhistorisk Arkiv straks sletter billedet, når vi modtager besked på, at der er ophavsret, og Lokalarkivet i øvrigt heller ikke har økonomi til betaling af bod eller eventuelle erstatninger.

Såfremt økonomiske krav trods foranstående alligevel vil blive fremsat, vil det med stor sandsynlighed medføre, at hjemmesiden og måske også Lokalarkivet nødtvunget må lukke til stor skade for kulturhistorien og lokalsamfundet, da langt de fleste billeder jo er lovlige … vi ved bare ikke, om der er enkelte billeder, der ikke er.

Henvisning til § 16 i https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/1144 (Lov om ophavsret).