Tirsdag 30. januar 2018 kl. 19.30: Da København flyttede vestpå…

Illustration fra bladet "Haveboligen" 1922.

Da København flyttede vestpå – historier om byudviklingens mange retninger i  byens nærmeste opland

 Foredrag ved museumschef Poul Sverrild

Tirsdag 30. januar 2018 kl. 19.30

Sted: Ålholm Kirke

Pris: Der er ingen entré.
I forbindelse med arrangementet er der kaffe og kage. Hvis man vil deltage i kaffebordet koster det 25 kr – dog er det gratis for medlemmer.

Tilmelding ikke nødvendig

I 1600-tallet fik Valbybønderne plads i Hvidovre Kirke og fik deres eget sideskib – Valby-skibet. Fra begyndelsen af 1800-tallet delte de to landsbyer kommunalt fællesskab og først i 1901 skiltes deres veje, da Valby blev indlemmet i Københavns Kommune. Historien bag den forskellige bymæssige udvikling af landsbyerne vest for København har ikke haft den største opmærksomhed, men museumschef Poul Sverrild fra Forstadsmuseet i Hvidovre forsvarede i efteråret 2016 en PhD-afhandling om emnet.

Landet mellem Solbjerg og Kalveboderne og mellem Skt. Jørgens Sø og herredsgrænsen til Smørum er den lokalitet, historien folder sig ud i. Nu er den gamle landskabsenhed splittet op af kommunegrænser, men engang var det konturerne om det, der kunne have skabt en anderledes hovedstad.

Aftenens foredrag kaster lys over den komplekse udviklingshistorie. Poul Sverrild illustrerer, hvordan enkelte beslutninger undervejs fik dramatisk betydning for den efterfølgende byudvikling, og hvordan historieskrivningens fordomme har påvirket eftertidens opfattelse af vores udviklingshistorie.