Tirsdag 5. marts 2024 kl. 19.30: Lokalhistorisk billedaften

"Krigen på Vestre Kirkegård" var guf for samtidens satiretegnere - her Alfred Schmidt.

Sted: VOC, Gl. Jernbanevej 25.

Pris: Ikke-medlemmer 50 kr. / Gratis for medlemmer samt medlemmer af VOC

Tilmelding senest søndag 3. marts: helge.olesen@email.dk / 30 28 71 66.

Helge Rørdam Olesen fra Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv står for en lokalhistorisk aften fyldt med billeder og kort.

Omkring Vestre Kirkegård er terrænet pudsigt skrånende. Det ligger der en god historie bag – en historie fra 1800-tallets slutning om en strid mellem Kirkegården og Trafikministeriet, som involverer Københavns ny godsbanegård, Kongens Foged og politiet – samt et fogedforbud, der blev affærdiget som en ‘nullitet’ af Trafikministeriet.

“Krigen om Vestre Kirkegaard” vil være et af omdrejningspunkterne for aftenen, men der bliver også lejlighed til at dykke ned i gammelt billedmateriale og erindringer fra andre steder i Valby.

Undervejs kommer der også tips om nyttige værktøjer for lokalhistorie på internettet.