Torsdag 11. maj kl. 16: Omvisning i kvarteret omkring Bjerregårdsvej

Torsdag 11. maj kl. 16.00

Mødested: Bjerregårdsvej 16 A (“Onkel Toms Hytte”)

Pris: Gratis, men kun for medlemmer af Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv.

Tilmelding skal ske senest 9. maj til Kirsten Winther, kirsten.winther@mail.dk / 40 92 43 93

I villakvarteret omkring Bjerregårdsvej er 14 huse igennem de senere år blevet smukt renoveret. Bl.a. er den såkaldte “Onkel Toms Hytte” flyttet fra Nordhavn og derefter blevet genopbygget efter alle kunstens regler på Bjerregårdsvej.

Det er en enkelt person, der står bag, nemlig Erling Edlund Andersen. Han er stifter af et succesfuldt softwarefirma, som benytter nogle af husene til firmadomicil. Han har nu solgt firmaet. Resultatet af hans indsats omtales af foreningen Hovedstadens Forskønnelse som et lærestykke i bygningsbevaring.

Erling Edlund Andersen vil vise os rundt i haverne i kvarteret. Rundvisningen er kun for medlemmer af Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv, og deltagerantallet er begrænset til 20. Derfor er det nødvendigt at tilmelde sig, og det foregår efter først-til-mølle princippet.