Torsdag 15. marts 2018 kl. 19.30: Lokalhistorisk billedaften…

Lokalhistorisk billedaften. Guidet tur om hvad man kan finde på internettet

Ved Helge Rørdam Olesen og Hans Otto Lindgreen

Torsdag 15. marts 2018 kl. 19.30

Sted: Timotheuskirkens krypt

Pris: Medlemmer gratis / ikke medlemmer 50 kr

Tilmelding ikke nødvendig

Helge Rørdam Olesen fra Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv guider rundt i nogle af mulighederne for at finde gamle og nye billeder, kort og øvrige oplysninger på nettet.

Find f.eks. gamle fotos på diverse arkivers hjemmesider, supplér med kort fra Historisk Atlas, og med nutidigt materiale som Københavnerkortets skråfotos samt med Google Maps, Google street view og det nye 3D Google Earth.

Lokalhistorisk billedaften med fokus på, hvad man kan finde på Internettet, men der bliver også rig lejlighed til at kigge på gamle og nye billeder, kommenteret af Helge Rørdam Olesen og Hans Otto Lindgreen fra Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv.