Torsdag 24. november: Spor af det gamle Valby

Torsdag 24. november kl. 19.30 i Timotheuskirkens krypt.

Arrangementet er gratis for medlemmer, og koster 30 kr for ikke-medlemmer. Tilmelding er ikke nødvendig.

Hans Otto Lindgreen fra Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv fortæller og viser lysbilleder om steder, hvor man stadig kan se glimt af tidligere tiders Valby. Med udgangspunkt i gamle kort vil det blive vist, hvordan de gamle gårdes marker og skel har sat deres præg på nutidens Valby.

Valby Langgade fra øst mod Tingstedet