Torsdag den 15. december: Julehyggemøde

Torsdag den 15. december kl. 19.30 i Timotheuskirkens krypt

Arrangementet er gratis for medlemmer, og koster kr. 30,- for ikke-medlemmer. Tilmelding er ikke nødvendig.

Ved vores årlige julehyggemøde vil vi som sædvanlig hygge os med kaffe og kage.

Kirsten Henriksen vil fortælle om arkivets aktuelle udstilling om Ålholmkvarteret og Vigerslev Haveforstad.

Endvidere vises en film om Sydhavnens historie som appetitvækker til rundvisningen til marts.

Vi slutter af med den legendariske og traditionelle julekonkurrence.