Valby gamle smedje

Smedjen ligger på Valby Langgade bag ostebutikken, over for Irma. Smedjen i 1999. Foto: Hans Otto Lindgreen.

9. maj 2022 har kommunens Teknik- og Miljøudvalg enstemmigt besluttet at smedjen skal udpeges som bevaringsværdig i den endelige lokalplan for området. Artiklen herunder fortæller om forløbet frem til denne beslutning.

I Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv har vi længe ment at smedjen skal bevares. Det er den sidste bygning, der viser os, hvordan husene så ud i den gamle Valby landsby.

Bygningen har rummet den klejnsmedje, som fremstillede urskiven på Københavns Rådhus omkring år 1900 – og også den udgave af urskiven, som blev brugt i den Olsen-Banden-film, hvor Egon og Benny kravler rundt på rådhusuret.

Lige herunder kan du se en fotokavalkade med billeder fra smedjen igennem tiden.

Længere nede på siden finder du en masse kildemateriale fra kampen for smedjens bevarelse i form af links og dokumenter fra perioden 2020-2022.

Forår 2020 – før lokalplanforslaget

Ejeren af smedjen– fagforeningen BJMF – ønskede i 2020 at få lov til at rive smedjen ned, idet de ville bygge nyt i området ved Mølle Alle.

Allerede før der forelå et forslag til lokalplan henvendte Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv sig dels til 3F/BJMF, som stod bag byggeplanerne, dels til kommunens Teknik- og Miljøforvaltning. Du kan se vores
skrivelse af 11. juni 2020 fra Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Efterår 2020 – høring om lokalplanforslag

Et forslag til lokalplan kom til høring i efteråret 2020 med høringsfrist 28. oktober.

Ved høringen indkom cirka 90 høringssvar, hvoraf hovedparten var indsigelser mod at nedrive smedjen.

I vores høringssvar af 27. oktober 2020 oplister vi – med basis i en række forskellige kilder – grunde til at smedjen er bevaringsværdig. Se vores høringssvar fra oktober som pdf-fil (åbner i ny fane).

Københavns Museum og Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur gav høringssvar, som begge påpegede, at smedjen burde bevares.

Links:  Samtlige høringssvar (i ny fane) |  Lokalplanforslagets hjemmeside https://blivhoert.kk.dk/hoering/molle-alle-lokalplanforslag

December 2020 – behandling i Teknik- og Miljøudvalget

Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv havde foretræde for kommunens Teknik- og Miljøudvalg 14. december 2020. Vi fremlagde dér et sæt “Foretrædemateriale” som forklarer, hvorfor smedjen ikke kan have været brændt som påstået i lokalplanforslaget og uddyber, hvorfor smedjen er bevaringsværdig.

Udvalget besluttede på baggrund af fremlæggelsen at få undersøgt en række forhold nærmere, herunder smedjens bevaringsværdi.  Se opslag fra Valby Lokaludvalg fra 18. december 2020 med en nyhed om den politiske proces: Teknik- og Miljøudvalget vil have undersøgt om smedjen kan bevares

Forløb i 2021-2022

I september 2021 skrev Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv til overborgmester Lars Weiss for at gøre opmærksom på, at Valbys gamle smedje er en perle, som bør stå på hans liste over de bygninger, det er vigtigt at bevare. i sommeren 2021 meldte han nemlig ud, at han ville prioritere bevarelse af historiske bygninger og områder i København.
Se vores brev til overborgmesteren (september 2021).

Endvidere forespurgte vi i kommunen om det var muligt at få revurderet bevaringsværdien af bygningen (”SAVE” værdi). I 1993 blev bevaringsværdien vurderet til 3 (høj), mens den senere af uvisse årsager blev ændret til 6 (ret ringe bevaringsværdi). Kommunen har på den baggrund foretaget en ny vurdering. SAVE-værdien blev forbedret, så den nu er 4.

Valby Lokalhistorisk Selskab og Arkiv udarbejdede umiddelbart før den endelige behandling af lokalplanen i foråret 2022 et notat om smedjens bevaringsværdi, som blev sendt til medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget. Derudover havde vi foretræde for udvalget, hvor vi fremlagde vores synspunkter. Desuden skrev vi til Overborgmesteren.

9. maj 2022 vedtog et enigt Teknik- og Miljøudvalg, at den gamle smedje Valby Langgade 55 skal udpeges som bevaringsværdig i den endelige lokalplan for området. Dermed er smedjen reddet fra nedrivning.

Presseklip fra ugeavisen.dk og valbyliv.dk

Fotos af smedjen fra forskellige år

Andre links om smedjen: